Senzibilizácia alebo alergia? Aký je medzi nimi rozdiel?

Senzibilizácia alebo alergia?
Aký je medzi nimi rozdiel?

Počuli ste už niekedy o senzibilizácii? Tento termín sa používa najmä v súvislosti alergologickými vyšetreniami, ktoré zisťujú spúšťače vašej alergie meraním vašej senzibilizácie (precitlivenosti) na konkrétne alergény. Ale čo je vlastne senzibilizácia a ako sa líši od alergie?

Čo je alergia?

Aby sme pochopili senzibilizáciu, musíme sa bližšie pozrieť na mechanizmus alergie. Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na určitú látku, ktorá je obvykle neškodná. Látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie, sa nazývajú alergény.

Sensitization or allergy?

Senzibilizácia alebo alergia? Aký je medzi nimi rozdiel?

Počuli ste už niekedy o senzibilizácii? Tento termín sa používa najmä v súvislosti alergologickými vyšetreniami, ktoré zisťujú spúšťače vašej alergie meraním vašej senzibilizácie (precitlivenosti) na konkrétne alergény. Ale čo je vlastne senzibilizácia a ako sa líši od alergie?

Čo je alergia?

Aby sme pochopili senzibilizáciu, musíme sa bližšie pozrieť na mechanizmus alergie. Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na určitú látku, ktorá je obvykle neškodná.

Látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie, sa nazývajú alergény. Ak máte alergiu, váš imunitný systém považuje alergén za hrozbu a prehnane reaguje, aby vás ochránil.

Existuje mnoho druhov alergií. Ďalšie informácie o rôznych typoch alergií si môžete prečítať tu.

Sensitization or allergy?

Počuli ste už niekedy o senzibilizácii? Tento termín sa používa najmä v súvislosti alergologickými vyšetreniami, ktoré zisťujú spúšťače vašej alergie meraním vašej senzibilizácie (precitlivenosti) na konkrétne alergény. Ale čo je vlastne senzibilizácia a ako sa líši od alergie?

Sensitization or allergy?

Ak máte alergiu, váš imunitný systém považuje alergén za hrozbu a prehnane reaguje, aby vás ochránil. Existuje mnoho druhov alergií. Ďalšie informácie o rôznych typoch alergií si môžete prečítať tu.

Čo sa vo vašom tele odohráva pri alergickej reakcii?

Pri alergickej reakcii na látky ako peľ, roztoče domáceho prachu, určité potraviny alebo jed hmyzu váš imunitný systém vytvára protilátky nazývané imunoglobulín E (IgE), ktoré sú špecifické pre spúšťač, proti ktorému sa vaše telo snaží bojovať.

Tieto IgE protilátky prikážu iným bunkám, aby uvoľňovali určité chemikálie vrátane histamínu. A práve tieto chemikálie spôsobujú niekedy nepríjemné, až život ohrozujúce alergické príznaky.

Čo je alergia?

Aby sme pochopili senzibilizáciu, musíme sa bližšie pozrieť na mechanizmus alergie. Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na určitú látku, ktorá je obvykle neškodná.

Látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie, sa nazývajú alergény. Ak máte alergiu, váš imunitný systém považuje alergén za hrozbu a prehnane reaguje, aby vás ochránil.

Existuje mnoho druhov alergií. Ďalšie informácie o rôznych typoch alergií si môžete prečítať tu.

Čo sa vo vašom tele odohráva pri alergickej reakcii?

Pri alergickej reakcii na látky ako peľ, roztoče domáceho prachu, určité potraviny alebo jed hmyzu váš imunitný systém vytvára protilátky nazývané imunoglobulín E (IgE), ktoré sú špecifické pre spúšťač, proti ktorému sa vaše telo snaží bojovať.

Tieto IgE protilátky prikážu iným bunkám, aby uvoľňovali určité chemikálie vrátane histamínu. A práve tieto chemikálie spôsobujú niekedy nepríjemné, až život ohrozujúce alergické príznaky.

Senzibilizácie je prvým krokom k rozvoju alergie. Byť senzibilný neznamená byť alergický.

Senzibilizácie je prvým krokom k rozvoju alergie. Byť senzibilný neznamená byť alergický.

Senzibilizácie je prvým krokom k rozvoju alergie. Byť senzibilný neznamená byť alergický.

Čo je teda senzibilizácia?

Senzibilizácia je prvým krokom k rozvoju alergie.

Alergická reakcia nenastane hneď pri prvom kontakte s alergénom. Najprv ho musí vyhodnotiť váš imunitný systém. Ako príklad si vezmime uštipnutie včelou. Váš imunitný systém si po uštipnutí zapamätá špecifickú štruktúru alergénu, aby mohol pri obrane vytvárať špecifické protilátky IgE. Tento proces sa nazýva senzibilizácia.

Senzibilizovaní (precitlivení) ste, keď sa vo vašej krvi nachádzajú špecifické protilátky IgE. Po senzibilizácii na konkrétny alergén bude vaše telo produkovať tieto IgE zakaždým, keď s alergénom prídete znovu do kontaktu.

Kedy zvyčajne dochádza k senzibilizácii?

K senzibilizácii môže dôjsť už v ranom detstve a bez toho, aby ste si to uvedomovali. Senzibilizácia na niektoré potraviny, ako sú vajcia a mlieko, sa môže vyskytnúť, keď má dieťa niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov. Rozvinutie senzibilizácie na iné alergény v prostredí, ako je peľ, roztoče a domáce zvieratá, trvá o niečo dlhšie a môže sa vyskytnúť už v predškolskom alebo ranom školskom veku.

Môže sa u človeka rozvinúť senzibilizácia na viac ako jeden alergén?

Senzibilizácia na viac ako jeden alergén je bežná, postihuje viac ako polovicu ľudí s alergiou. Senzibilizácia len na jeden alergén sa nazýva monosenzibilizácia. Ale môžete mať senzibilizáciu aj na viaceré alergény. To sa nazýva polysenzibilizácia.

Alergia bez príznakov neexistuje

Senzibilizácia nie je to isté ako alergia. Senzibilizácia nie vždy vyvoláva príznaky alergie, ale príznaky sa u vás nevyvinú bez senzibilizácie. Inými slovami, môžete byť precitlivení bez toho, aby ste boli alergickí, ale nemôžete byť alergickí bez toho, aby sa u vás najprv neobjavila senzibilizácia.

Senzibilizácia, ale nie alergia

Niektorí ľudia si vytvorili protilátky IgE na konkrétny alergén, ale keď sa znova dostanú do kontaktu s daným spúšťačom, nepociťujú žiadne príznaky alergie. U týchto ľudí vznikla senzibilizácia, ale nerozvinula sa alergia. Inými slovami, ich imunitný systém je citlivý na určitý alergén alebo alergény, ale nepociťujú žiadne príznaky alergie.

Multiple allergies?

Život s viacerými

alergiami

Život s viacerými

alergiami

Môže sa u človeka rozvinúť senzibilizácia na viac ako jeden alergén?

Senzibilizácia na viac ako jeden alergén je bežná, postihuje viac ako polovicu ľudí s alergiou. Senzibilizácia len na jeden alergén sa nazýva monosenzibilizácia. Ale môžete mať senzibilizáciu aj na viaceré alergény. To sa nazýva polysenzibilizácia.

Multiple allergies?

Život s viacerými

alergiami

Alergia bez príznakov neexistuje

Senzibilizácia nie je to isté ako alergia. Senzibilizácia nie vždy vyvoláva príznaky alergie, ale príznaky sa u vás nevyvinú bez senzibilizácie. Inými slovami, môžete byť precitlivení bez toho, aby ste boli alergickí, ale nemôžete byť alergickí bez toho, aby sa u vás najprv neobjavila senzibilizácia.

Senzibilizácia, ale nie alergia

Niektorí ľudia si vytvorili protilátky IgE na konkrétny alergén, ale keď sa znova dostanú do kontaktu s daným spúšťačom, nepociťujú žiadne príznaky alergie. U týchto ľudí vznikla senzibilizácia, ale nerozvinula sa alergia. Inými slovami, ich imunitný systém je citlivý na určitý alergén alebo alergény, ale nepociťujú žiadne príznaky alergie.

Senzibilizácia a alergia

Iní ľudia pociťujú príznaky alergie, keď sú znova vystavení alergénu. U týchto ľudí vznikla senzibilizácia aj alergia. Ich imunitný systém je citlivý na alergén alebo alergény, čo následne spôsobuje aj príznaky alergie.

What is allergic rhinitis?

Čo je to

alergická nádcha?

Čo je to

alergická nádcha?

Prečo sú niektorí ľudia len precitlivení a iní alergickí?

Doteraz nie je úplne preukázané, prečo niektorí ľudia ostanú precitlivení a u iných sa vyvinie alergia. Naše imunitné systémy sú veľmi zložité a nie všetky imunitné procesy a mechanizmy v tomto momente úplne chápeme.

Je pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinie alergia, ak alergiou trpia aj ďalší členovia vašej rodiny. To neznamená, že zdedíte konkrétnu alergiu, ale môžete zdediť sklon k vývinu alergie. Ale existujú aj prípady, keď sú alergickí ľudia, ktorých rodinní príslušníci alergiou vôbec netrpia.

Alergologické vyšetrenia potvrdia a tiež upresnia úroveň vašej senzibilizácie (precitlivenosti) na špecifické alergény

Pretože senzibilizáciu je možné merať, predstavuje užitočný nástroj na identifikáciu potenciálnych spúšťačov alergie.

What is allergic rhinitis?

Čo je to
alergická nádcha?

Prečo sú niektorí ľudia len precitlivení a iní alergickí?

Doteraz nie je úplne preukázané, prečo niektorí ľudia ostanú precitlivení a u iných sa vyvinie alergia. Naše imunitné systémy sú veľmi zložité a nie všetky imunitné procesy a mechanizmy v tomto momente úplne chápeme.

Je pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinie alergia, ak alergiou trpia aj ďalší členovia vašej rodiny. To neznamená, že zdedíte konkrétnu alergiu, ale môžete zdediť sklon k vývinu alergie. Ale existujú aj prípady, keď sú alergickí ľudia, ktorých rodinní príslušníci alergiou vôbec netrpia.

Alergologické vyšetrenia potvrdia a tiež upresnia úroveň vašej senzibilizácie (precitlivenosti) na špecifické alergény

Pretože senzibilizáciu je možné merať, predstavuje užitočný nástroj na identifikáciu potenciálnych spúšťačov alergie. Testovanie na IgE môže ukázať vašu senzibilizáciu na konkrétne alergény.

Výsledky testu na senzibilizáciu môžu byť prvým krokom k zisteniu toho či trpíte alergiou.

Je však dôležité poznamenať, že presná diagnóza alergie vyžaduje nielen test, ale aj konzultáciu s lekárom. Vaša anamnéza je základným spojením medzi výsledkami vašich testov na alergiu a diagnostikovaním alergie. Iba skúsený lekár v odbore alergológia vám môže alergiu diagnostikovať a poskytnúť vám prístup k celej škále možností jej zvládania.

It’s important to remember though that an accurate diagnosis of allergy requires both a test and a consultation with your health care provider. Your medical history is the fundamental link between your allergy test results and being diagnosed with allergy. Only a health care provider can give you a diagnosis of allergy and access to the whole range of allergy management options.

Testovanie na IgE môže ukázať vašu senzibilizáciu na konkrétne alergény. Výsledky testu na senzibilizáciu môžu byť prvým krokom k zisteniu toho či trpíte alergiou. Je však dôležité poznamenať, že presná diagnóza alergie vyžaduje nielen test, ale aj konzultáciu s lekárom. Vaša anamnéza je základným spojením medzi výsledkami vašich testov na alergiu a diagnostikovaním alergie. Iba skúsený lekár v odbore alergológia vám môže alergiu diagnostikovať a poskytnúť vám prístup k celej škále možností jej zvládania.

klarify.me – sme tu pre vás

V časti Informácie o alergii na našej webovej stránke máme pre vás k dispozícii množstvo ďalších informácií. Všetko, čo potrebujete vedieť o alergiách, nájdete v našich prehľadných odborných článkoch.

Objavte tipy a praktické riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť vplyv alergií na váš život. Dokážeme urobiť váš život s alergiou prekvapivo jednoduchým.

Find a doctor

Vyhľadať lekára

Potrebujete pomoc s vyhľadaním alergológa?

Find a doctor

Vyhľadať lekára

Potrebujete pomoc s vyhľadaním alergológa?

Ďakujeme

Ak ste tento článok dočítali až do konca, ďakujeme. Radi by sme poznali váš názor. Uvažujete o teste na alergiu? Už ste absolvovali test na alergiu? Zmenilo sa niečo, keď ste zistili, na čo máte alergiu? Prejdite na našu stránku na Facebooku alebo nám napíšte e-mail a podeľte sa o svoj príbeh.

klarify vychádza z vedeckých poznatkov o alergiách, ktoré zjednodušuje v rámci prísneho procesu. Používame aktuálne a dôveryhodné zdroje informácií. Lekárski odborníci skontrolujú náš obsah predtým, ako ho s vami zdieľame. Spolu s redakčným tímom klarify sa snažia byť vždy presní, dôkladní, jasní a objektívni. Prečítajte si našu redakčnú politiku a zistite viac.