Alergologické vyšetrenie kožným prick testom

Alergologické vyšetrenie kožným prick testom

Kožný prick test je jedným z najbežnejších spôsobov diagnostikovania toho, na ktoré alergény reagujete. Pozrime sa, ako sa robia kožné prick testy na alergiu a čo pre vás môžu znamenať výsledky kožného prick testu.

Čo je to alergologické vyšetrenie kožným prick testom?

Kožné prick testy sú jedným z najbežnejších diagnostických nástrojov pre ľudí s alergiou. Test sa vykonáva na spodnej strane ruky, resp. predlaktia.

Kožný prick test ukáže reakciu, aj keď sa u vás príznaky prejavujú len v očiach, nose, pľúcach alebo črevách. A reakcia na vašej pokožke sa potom môže merať a porovnávať.

Alergologické vyšetrenie kožným prick testom

Kožný prick test je jedným z najbežnejších spôsobov diagnostikovania toho, na ktoré alergény reagujete. Pozrime sa, ako sa robia kožné prick testy na alergiu a čo pre vás môžu znamenať výsledky kožného prick testu.

Čo je to alergologické vyšetrenie kožným prick testom?

Kožné prick testy sú jedným z najbežnejších diagnostických nástrojov pre ľudí s alergiou. Test sa vykonáva na spodnej strane ruky, resp. predlaktia.

Kožný prick test ukáže reakciu, aj keď sa u vás príznaky prejavujú len v očiach, nose, pľúcach alebo črevách. A reakcia na vašej pokožke sa potom môže merať a porovnávať.

Skin prick tests

Alergologické vyšetrenie kožným prick testom

Kožný prick test je jedným z najbežnejších spôsobov diagnostikovania toho, na ktoré

Skin prick tests

alergény reagujete. Pozrime sa, ako sa robia kožné prick testy na alergiu a čo pre vás môžu znamenať výsledky kožného prick testu.

Čo je to alergologické vyšetrenie kožným prick testom?

Kožné prick testy sú jedným z najbežnejších diagnostických nástrojov pre ľudí s alergiou. Test sa vykonáva na spodnej strane ruky, resp. predlaktia.

Kožný prick test ukáže reakciu, aj keď sa u vás príznaky prejavujú len v očiach, nose, pľúcach alebo črevách. A reakcia na vašej pokožke sa potom môže merať a porovnávať.

Kožné prick testy sa vykonávajú pri podozrení na alergiu. Kožný prick test vám môže pomôcť identifikovať spúšťače alebo alergény, ktoré spôsobujú vaše príznaky alergie.

Kedy by sa malo vykonať alergologické vyšetrenie kožným prick testom?

Ak sú vaše alergické príznaky mierne a ich príčina môže byť zrejmá, ale aj ak je vaša alergia závažnejšia alebo nie je jasné, čo vaše príznaky spôsobuje, lekár vám urobí kožný prick test. Výsledky kožného prick testu na alergiu sa musia analyzovať spolu s vašou anamnézou a príznakmi. Následne vám lekár bude môcť poradiť možnosti liečby a prediskutovať ich s vami.

Kožné prick testy sa vykonávajú pri podozrení na alergiu. Kožný prick test vám môže pomôcť identifikovať spúšťače alebo alergény, ktoré spôsobujú vaše príznaky alergie.

Kedy by sa malo vykonať alergologické vyšetrenie kožným prick testom?

Ak sú vaše alergické príznaky mierne a ich príčina môže byť zrejmá, ale aj ak je vaša alergia závažnejšia alebo nie je jasné, čo vaše príznaky spôsobuje, lekár vám urobí kožný prick test. Výsledky kožného prick testu na alergiu sa musia analyzovať spolu s vašou anamnézou a príznakmi. Následne vám lekár bude môcť poradiť možnosti liečby a prediskutovať ich s vami.

Ako sa kožný prick test na alergiu vykonáva?

Príprava na kožný prick test

Najprv sa vaša pokožka pripraví na test. Zvyčajne sa používa pokožka dolnej strany predlaktia. Použiť sa dá aj pokožka na chrbte, ktorá môže byť lepšou voľbou v prípade malých detí. Lekár na koži vyznačí mriežku alebo použije očíslovanú pásku. Vďaka tomu bude mať každý testovaný alergén svoju vlastnú oblasť na vašej pokožke.

Aplikácia alergénov

Následne sa otestuje séria alergénov. Na pokožku sa umiestni kvapka každého testovaného alergénu a roztoku kontrolného testu. Použitie kontrolných testov vysvetlíme nižšie. Do vrchnej vrstvy vašej pokožky pod každou kvapkou sa potom jemne vpichne lancetou, aby sa alergén dostal do pokožky. Kožný prick test však nespôsobí krvácanie. Pre väčšinu ľudí nie je kožný prick test bolestivý, ale môže byť trochu nepríjemný alebo môže svrbieť.

Čo je to kontrolný test?

Okrem alergénu sa na pokožke vykonáva aj tzv. kontrolný test. Kontrolný test zabezpečí, že výsledky kožného prick testu budú platné. Látkou pre pozitívny kontrolný test v rámci kožného prick testu je histamín. Histamín je jedna z chemikálií, ktoré vaše telo produkuje, keď máte alergickú reakciu. Kvapka histamínu sa umiestni na druhú stranu kontrolnej oblasti mriežky na vašej pokožke. Vykonáva sa aj negatívny kontrolný test s použitím kvapky tekutiny bez alergénu alebo histamínu. Vykonanie kontrolných testov umožní porovnať reakciu vašej pokožky na histamín a samotný akt pichnutia s reakciami vyvolanými testovanými alergénmi.

Vyhodnotenie výsledkov kožného prick testu

Časť testu, pri ktorej sa vykonávajú vpichnutia do kože, trvá asi desať minút. Po dokončení budete musieť počkať ďalších 15 až 20 minút, kým bude možné analyzovať výsledky. Skontroluje sa miesto kontrolného testu, aby sa zabezpečilo, že výsledky sú platné. Každá testovaná oblasť na koži sa potom skontroluje, aby sa zistilo, či sa objavilo začervenanie a zápal.

Reakcia sa prejaví malou, červenou, svrbivou hrčkou na koži podobnou reakcii na uštipnutie komárom. Každá oblasť opuchu, zdurenia alebo začervenania na vašej koži sa odmeria v mieste najväčšieho priemeru. Oblasti zdurenia, ktoré majú 3 milimetre alebo viac, sú vo všeobecnosti pozitívne. Oblasti zdurenia s priemerom menším ako 3 milimetre sa považujú za negatívne.

Ak zistíte, že oblasti zdurenia v rámci kožného prick testu vás príliš svrbia alebo dráždia, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre. Po zaznamenaní výsledku vám môžu dať niečo na upokojenie, napríklad kortikosteroidný krém. Reakcia zvyčajne zmizne v priebehu niekoľkých hodín.

Takéto testy poskytujú výsledky veľmi rýchlo. Akákoľvek reakcia na vašej pokožke môže byť vyhodnotená do 20 minút. Rýchlosť kožného prick testu je jednou z výhod oproti krvným testom na alergiu. Môže trvať až dva týždne, kým budú k dispozícii výsledky krvných testov na alergiu. Kožný prick test je väčšinou dobre tolerovaný a vedľajšie účinky sú zriedkavé.

Čo znamenajú výsledky kožného prick testu?

Pokožka bez reakcie v mieste testovania alebo reakcia s priemerom menším ako 3 mm neznamená automaticky negatívny výsledok kožného prick testu. Alergia na tento konkrétny alergén je však veľmi nepravdepodobná. Reakcie s priemerom viac ako 3 mm naznačujú pozitívny výsledok testu. Pozitívny výsledok kožného prick testu potom môže znamenať, že práve tento alergén alebo alergény vyvolávajú vaše alergické príznaky. Je tu však stále možnosť, že pri vystavení alergénu budete mať pozitívny výsledok kožného prick testu, ale nevyvinú sa u vás príznaky alergie. Stáva sa to asi u 15% ľudí s pozitívnym výsledkom. To je dôvod, prečo sa vaše výsledky kožného prick testu musia vždy posudzovať vo vzťahu k vašej anamnéze.

Aké presné sú výsledky pri testovaní alergie kožným prick testom?

Celková presnosť kožných prick testov na alergiu je vysoká. Ich presnosť však môže ovplyvniť užívanie určitých liekov, ako sú napríklad antihistaminiká. Spýtajte sa svojho lekára, aké lieky by ste mali pred kožným prick testom prestať užívať.

Čo robiť po kožných testoch na alergiu

Vedieť, na čo ste alergickí, znamená, že ste lepšie pripravení zvládať príznaky svojej alergie. Budete môcť prediskutovať možnosti liečby so svojim lekárom alebo alergológom a urobiť rozhodnutia, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

Ako sa kožný prick test na alergiu vykonáva?

Príprava na kožný prick test

Najprv sa vaša pokožka pripraví na test. Zvyčajne sa používa pokožka dolnej strany predlaktia. Použiť sa dá aj pokožka na chrbte, ktorá môže byť lepšou voľbou v prípade malých detí. Lekár na koži vyznačí mriežku alebo použije očíslovanú pásku. Vďaka tomu bude mať každý testovaný alergén svoju vlastnú oblasť na vašej pokožke.

Aplikácia alergénov

Následne sa otestuje séria alergénov. Na pokožku sa umiestni kvapka každého testovaného alergénu a roztoku kontrolného testu. Použitie kontrolných testov vysvetlíme nižšie. Do vrchnej vrstvy vašej pokožky pod každou kvapkou sa potom jemne vpichne lancetou, aby sa alergén dostal do pokožky. Kožný prick test však nespôsobí krvácanie. Pre väčšinu ľudí nie je kožný prick test bolestivý, ale môže byť trochu nepríjemný alebo môže svrbieť.

Čo je to kontrolný test?

Okrem alergénu sa na pokožke vykonáva aj tzv. kontrolný test. Kontrolný test zabezpečí, že výsledky kožného prick testu budú platné. Látkou pre pozitívny kontrolný test v rámci kožného prick testu je histamín. Histamín je jedna z chemikálií, ktoré vaše telo produkuje, keď máte alergickú reakciu. Kvapka histamínu sa umiestni na druhú
stranu kontrolnej oblasti mriežky na vašej pokožke. Vykonáva sa aj negatívny kontrolný test s použitím kvapky tekutiny bez alergénu alebo histamínu. Vykonanie kontrolných testov umožní porovnať reakciu vašej pokožky na histamín a samotný akt pichnutia s reakciami vyvolanými testovanými alergénmi.

Vyhodnotenie výsledkov kožného prick testu

Časť testu, pri ktorej sa vykonávajú vpichnutia do kože, trvá asi desať minút. Po dokončení budete musieť počkať ďalších 15 až 20 minút, kým bude možné analyzovať výsledky. Skontroluje sa miesto kontrolného testu, aby sa zabezpečilo, že výsledky sú platné. Každá testovaná oblasť na koži sa potom skontroluje, aby sa zistilo, či sa objavilo začervenanie a zápal.

Reakcia sa prejaví malou, červenou, svrbivou hrčkou na koži podobnou reakcii na uštipnutie komárom. Každá oblasť opuchu, zdurenia alebo začervenania na vašej koži sa odmeria v mieste najväčšieho priemeru. Oblasti zdurenia, ktoré majú 3 milimetre alebo viac, sú vo všeobecnosti pozitívne. Oblasti zdurenia s priemerom menším ako 3 milimetre sa považujú za negatívne.

Ak zistíte, že oblasti zdurenia v rámci kožného prick testu vás príliš svrbia alebo dráždia, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre. Po zaznamenaní výsledku vám môžu dať niečo na upokojenie, napríklad kortikosteroidný krém. Reakcia zvyčajne zmizne v priebehu niekoľkých hodín.

Takéto testy poskytujú výsledky veľmi rýchlo. Akákoľvek reakcia na vašej pokožke môže byť vyhodnotená do 20 minút. Rýchlosť kožného prick testu je jednou z výhod oproti krvným testom na alergiu. Môže trvať až dva týždne, kým budú k dispozícii výsledky krvných testov na alergiu. Kožný prick test je väčšinou dobre tolerovaný a vedľajšie účinky sú zriedkavé.

Čo znamenajú výsledky kožného prick testu?

klarify.me – sme tu pre vás

Máme pre vás k dispozícii množstvo ďalších informácií. Všetko, čo potrebujete vedieť o alergiách, nájdete v našich prehľadných článkoch založených na výskumoch.

Objavte tipy a praktické riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť vplyv alergií na váš život. Dokážeme urobiť váš život s alergiou prekvapivo jednoduchým.

Pokožka bez reakcie v mieste testovania alebo reakcia s priemerom menším ako 3 mm neznamená automaticky negatívny výsledok kožného prick testu. Alergia na tento konkrétny alergén je však veľmi nepravdepodobná. Reakcie s priemerom viac ako 3 mm naznačujú pozitívny výsledok testu. Pozitívny výsledok kožného prick testu potom môže znamenať, že práve tento alergén alebo alergény vyvolávajú vaše alergické príznaky. Je tu však stále možnosť, že pri vystavení alergénu budete mať pozitívny výsledok kožného prick testu, ale nevyvinú sa u vás príznaky alergie. Stáva sa to asi u 15% ľudí s pozitívnym výsledkom. To je dôvod, prečo sa vaše výsledky kožného prick testu musia vždy posudzovať vo vzťahu k vašej anamnéze.

Aké presné sú výsledky pri testovaní alergie kožným prick testom?

Celková presnosť kožných prick testov na alergiu je vysoká. Ich presnosť však môže ovplyvniť užívanie určitých liekov, ako sú napríklad antihistaminiká. Spýtajte sa svojho lekára, aké lieky by ste mali pred kožným prick testom prestať užívať.

Čo robiť po kožných testoch na alergiu

Vedieť, na čo ste alergickí, znamená, že ste lepšie pripravení zvládať príznaky svojej alergie. Budete môcť prediskutovať možnosti liečby so svojim lekárom alebo alergológom a urobiť rozhodnutia, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

klarify.me – sme tu pre vás

Máme pre vás k dispozícii množstvo ďalších informácií. Všetko, čo potrebujete vedieť o alergiách, nájdete v našich prehľadných článkoch založených na výskumoch.

Objavte tipy a praktické riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť vplyv alergií na váš život. Dokážeme urobiť váš život s alergiou prekvapivo jednoduchým.

Vyhľadať lekára

Alergológ zistí, či ste alergický, na čo ste alergický a navrhne vám vhodnú liečbu.

Pomôžeme vám s hľadaním alergológa

Ďakujeme

Ak ste tento článok dočítali až do konca, ďakujeme. Radi by sme poznali váš názor. Absolvovali ste kožný prick test na alergiu? Zmenilo sa niečo, keď ste zistili, na čo máte alergiu? Prejdite na našu stránku na Facebooku alebo nám napíšte e-mail a podeľte sa o svoj príbeh.

klarify vychádza z vedeckých poznatkov o alergiách, ktoré zjednodušuje v rámci prísneho procesu. Používame aktuálne a dôveryhodné zdroje informácií. Lekárski odborníci skontrolujú náš obsah predtým, ako ho s vami zdieľame. Spolu s redakčným tímom klarify sa snažia byť vždy presní, dôkladní, jasní a objektívni. Prečítajte si našu redakčnú politiku a zistite viac.