Alergie u detí

Alergie u detí

Alergie sú signifikantnou záležitosťou pre deti aj ich rodičov a počet postihnutých detí stále narastá.1, 2 Príznaky alergie môžu ovplyvniť ich každodenný život, ich dlhodobý zdravotný stav a v prípade niektorých alergií môžu ohroziť aj ich bezpečie.

Alergie sú nepredvídateľné. Ich stav sa môže časom meniť a dokonca zhoršiť. Ak má vaše dieťa diagnostikovanú jednu alergiu, je pravdepodobné, že sa u neho vyvinú ďalšie alergie.3 

Alergie sú nepredvídateľné. Ich stav sa môže časom meniť a dokonca zhoršiť. Ak má vaše dieťa diagnostikovanú jednu alergiu, je pravdepodobné, že sa u neho vyvinú ďalšie alergie.3 Môže tiež v budúcnosti dostať alergickú astmu.3 Preto je dôležité alergie u detí diagnostikovať včas a naučiť sa ich zvládať.

Mnohé deti môžu aj napriek alergiám viesť normálny a šťastný život. Na to je však potrebné porozumieť ich alergiám, mať dobrý plán na ich manažment a predovšetkým nastaviť správnu liečbu. A to isté platí aj pre ich rodičov, či súrodencov. Alergie už nemusia ovplyvňovať kvalitu života vašej rodiny. Tu je všetko, čo by ste mali vedieť.

Čo sú alergie u detí?

Pri alergii telo vášho dieťaťa prehnane reaguje na látky, ktoré sú neškodné.4 Ich imunitný systém vníma peľ, roztoče, potraviny a iné spúšťače ako hrozby.4 

Pri alergii telo vášho dieťaťa prehnane reaguje na látky, ktoré sú neškodné.4 Ich imunitný systém vníma peľ, roztoče, potraviny a iné spúšťače ako hrozby.4 Deti s alergiami reagujú na alergény podobne, ako by reagovali na vírusy ako je nádcha alebo baktérie. Preto sa mnohé alergické príznakmi podobajú na bežné ochorenia.

Otec nesie na rukách dve malé dievčatká cez pole s vysokým divým makom, zatiaľ čo ich brat beží

Deti s alergiami reagujú na alergény podobne, ako by reagovali na vírusy ako je nádcha alebo baktérie. Preto sa mnohé alergické príznakmi podobajú na bežné ochorenia.

Môže tiež v budúcnosti dostať alergickú astmu.3 Preto je dôležité alergie u detí diagnostikovať včas a naučiť sa ich zvládať.

Mnohé deti môžu aj napriek alergiám viesť normálny a šťastný život. Na to je však potrebné porozumieť ich alergiám, mať dobrý plán na ich manažment a predovšetkým nastaviť správnu liečbu. A to isté platí aj pre ich rodičov, či súrodencov. Alergie už nemusia ovplyvňovať kvalitu života vašej rodiny. Tu je všetko, čo by ste mali vedieť.

Čo sú alergie u detí?

Pri alergii telo vášho dieťaťa prehnane reaguje na látky, ktoré sú neškodné.4 Ich imunitný systém vníma peľ, roztoče, potraviny a iné spúšťače ako hrozby.4 Deti s alergiami reagujú na alergény podobne, ako by reagovali na vírusy ako je nádcha alebo baktérie. Preto sa mnohé alergické príznakmi podobajú na bežné ochorenia.

Úlohou imunitného systému vášho dieťaťa je brániť ich telo. Avšak imunitný systém dieťaťa s alergiami je hyperaktívny a reaguje na látky, ktoré sú bežne neškodné.4 Látky, ktoré spúšťajú alergie, sa nazývajú alergény. Imunitný systém vytvára protilátky typu imunoglobulínu E (IgE), aby detegoval akýkoľvek ďalší kontakt s týmto konkrétnym alergénom.4 Takto sa stane vaše dieťa senzibilizované. Keď sa opäť stretne s alergénom, môže dôjsť k alergickej reakcii.4

Alergie vedia byť nepríjemné. Vaše dieťa nemusí vonku stráviť toľko času, koľko by chcelo, či nemôže mať svoje vytúžené domáce zvieratko. No príznaky alergie môžu mať tiež skutočný dopad na každodenný život. Koncentrácia vášho dieťaťa v škole môže byť narušená, čo potenciálne škodí ich prospechu. Môže to ovplyvniť ich spoločenský život a ich duševné zdravie. A niekedy môžu byť alergie, obzvlášť na jedlo a bodnutie hmyzom, život ohrozujúce.

Alergie vedia byť nepríjemné. Vaše dieťa nemusí vonku stráviť toľko času, koľko by chcelo, či nemôže mať svoje vytúžené domáce zvieratko. No príznaky alergie môžu mať tiež skutočný dopad na každodenný život. Koncentrácia vášho dieťaťa v škole môže byť narušená, čo potenciálne škodí ich prospechu. Môže to ovplyvniť ich spoločenský život a ich duševné zdravie.

Dievča v žltom tričku si fúka nos pri mame
Dievča v žltom tričku si fúka nos pri mame

A niekedy môžu byť alergie, obzvlášť na jedlo a bodnutie hmyzom, život ohrozujúce.

Prečo vlastne u detí vznikajú alergie?

Existuje niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť nárast alergií, obzvlášť v západných krajinách. Hygienická hypotéza naznačuje, že príliš čisté prostredie môže zvýšiť riziko alergií.4,5 Z toho sa vyvinula hypotéza "starých priateľov".4,5 Idea spočíva v tom, že náš nedostatočný kontakt s neškodnými mikroorganizmami (starými priateľmi) môže znamenať, že imunitný systém sa nemôže naučiť reagovať primerane.4,5 Nadmerné používanie antibiotík bolo tiež spojené s nárastom alergií.4,5 A diskusia na túto tému stále pokračuje.

Existuje niekoľko teórií, ktoré sa snažia vysvetliť nárast alergií, obzvlášť v západných krajinách. Hygienická hypotéza naznačuje, že príliš čisté prostredie môže zvýšiť riziko alergií.4,5 Z toho sa vyvinula hypotéza "starých priateľov".4,5 

V skutočnosti, dôvody, prečo začne jedno dieťa na niečo reagovať a iné nie, sú zložitejšie a zatiaľ ešte nie úplne vysvetlené. Existujú však uznané rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku alergií. Patria medzi ne:

Idea spočíva v tom, že náš nedostatočný kontakt s neškodnými mikroorganizmami (starými priateľmi) môže znamenať, že imunitný systém sa nemôže naučiť reagovať primerane.4,5 Nadmerné používanie antibiotík bolo tiež spojené s nárastom alergií.4,5 A diskusia na túto tému stále pokračuje.

V skutočnosti, dôvody, prečo začne jedno dieťa na niečo reagovať a iné nie, sú zložitejšie a zatiaľ ešte nie úplne vysvetlené. Existujú však uznané rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku alergií. Patria medzi ne:

Výskyt alergií v rodine a gény

Dieťa má oveľa väčšiu pravdepodobnosť vzniku alergií, ak má alergie mama alebo otec: 6

 • Riziko je 60-80 %, ak majú alergie obaja rodičia;
 • 30-50 %, ak je postihnutý jeden rodič;
 • Ale iba 12 % u dieťaťa v rodine, kde alergie nikto nemá.

U niektorých detí je ochranná funkcia kože oslabená, čo uľahčuje alergénom preniknúť dovnútra. Tento jav vedci považujú za jeden z faktorov, ktorý môže zvyšovať pravdepodobnosť vzniku atopického ekzému a alergických reakcií.3

Životný štýl a ďalšie faktory

Medzi environmentálne rizikové faktory pre vznik alergií patrí: 6

 • Vystavenie sa tabakovému dymu v tehotenstve alebo neskôr
 • Skoré kŕmenie umelým mliekom a tuhou stravou
 • Respiračné infekcie u malých detí
 • Život v mestských oblastiach, obzvlášť v blízkosti frekventovaných ciest2

Môžete zabrániť vzniku alergií u detí?

Možné výhody skorého kontaktu s alergénmi sú predmetom diskusií.

Vystavenie alergénom ako je peľ rastlín, zvieracie alergény alebo roztoče môže u vášho dieťaťa spustiť senzibilizáciu.6 To je prvý krok k rozvoju alergie. Niektorí výskumníci však veria, že skorý kontakt so zvieratami môže byť v skutočnosti prospešný.7 Deti v domácnostiach so zvieratami vykazovali nižšie úrovne senzibilizácie, a to nielen na zvieratá, ale aj na peľ.7 Väčšie množstvo zvierat v domácnosti môže zabezpečiť ešte väčšiu ochranu7. Zdá sa, že skoré vystavenie dieťaťa alergénu môžu pozitívne ovplyvniť vývoj imunitného systému.

Vystavenie alergénom ako je peľ rastlín, zvieracie alergény alebo roztoče môže u vášho dieťaťa spustiť senzibilizáciu.6 To je prvý krok k rozvoju alergie. Niektorí výskumníci však veria, že skorý kontakt so zvieratami môže byť v skutočnosti prospešný.7 Deti v domácnostiach so zvieratami vykazovali nižšie úrovne senzibilizácie, a to nielen na zvieratá, ale aj na peľ.7 

Dievča a chlapec sa spolu hrajú vonku a výskokom sa snažia dotknúť jemných ružových kvetov na stromoch

Môžete zabrániť vzniku alergií u detí?

Väčšie množstvo zvierat v domácnosti môže zabezpečiť ešte väčšiu ochranu7. Zdá sa, že skoré vystavenie dieťaťa alergénu môžu pozitívne ovplyvniť vývoj imunitného systému.

Možné výhody skorého kontaktu s alergénmi sú predmetom diskusií.

Vystavenie alergénom ako je peľ rastlín, zvieracie alergény alebo roztoče môže u vášho dieťaťa spustiť senzibilizáciu.6 To je prvý krok k rozvoju alergie. Niektorí výskumníci však veria, že skorý kontakt so zvieratami môže byť v skutočnosti prospešný.7 Deti v domácnostiach so zvieratami vykazovali nižšie úrovne senzibilizácie, a to nielen na zvieratá, ale aj na peľ.7 Väčšie množstvo zvierat v domácnosti môže zabezpečiť ešte väčšiu ochranu7. Zdá sa, že skoré vystavenie dieťaťa alergénu môžu pozitívne ovplyvniť vývoj imunitného systému.

Odborníci na alergie dnes už veria, že zoznamovanie dojčiat s arašidmi a inými potravinovými alergénmi od šiestich mesiacov veku by mohlo pomôcť imunitnému systému stať sa tolerantnejším.8, 9, 10, 11 No vždy sa najprv poraďte s vaším lekárom.

Infografika s vysvetlením alergického pochodu, ktorá popisuje, ako sú alergické stavy prepojené a môžu sa v priebehu času zhoršovať. Napríklad deti s ekzémom majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinú potravinové alergie, následne respiračné alergie či dokonca astma.
Infografika s vysvetlením alergického pochodu, ktorá popisuje, ako sú alergické stavy prepojené a môžu sa v priebehu času zhoršovať. Napríklad deti s ekzémom majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinú potravinové alergie, následne respiračné alergie či dokonca astma.

Ako sa alergie u detí menia

Spôsob, akým sa alergie môžu zhoršovať v priebehu času, sa označuje ako alergický pochod alebo atopický pochod. Zvyčajne začína ekzémom alebo atopickou dermatitídou a podráždením kože v dojčenskom veku.3 Bábätká s ekzémom majú väčšiu pravdepodobnosť alergických reakcií na potraviny, keď začnú prijímať pevnú stravu.3 Keď dosiahnu školský vek, môžu začať prejavovať známky respiračných alergií a alergickej astmy.3 Riziko rozvoja alergií a alergickej astmy je potenciálne vyššie u bábätiek so závažným ekzémom alebo atopickou dermatitídou.3

Jednou z výziev života s alergiami je, že spúšťače a príznaky sa môžu neustále meniť.3 Alergie na určité potraviny môžu vekom zmiznúť.12 Na druhej strane respiračné alergie môžu spôsobiť chronické, dokonca celoživotné príznaky.13 Je dôležite dôkladne sledovať alergické príznaky vášho dieťaťa a akékoľvek zmeny alebo zvýšenie závažnosti príznakov konzultovať s vaším alergológom, aby vaše dieťa mohlo dostať potrebnú pomoc.

Potrebujete vziať vaše dieťa k alergológovi?

Ktoré sú najčastejšie alergie u detí?

Vývoj alergie môže byť spojený takmer s akoukoľvek látkou, no existujú alergény, ktoré sú medzi deťmi rozšírenejšie. Patria medzi ne nasledujúce:14

 • Sezónne respiračné alergie: Tieto alergie, známe aj ako vonkajšie alergie, sa vyskytujú v špecifických obdobiach roka a sú spôsobené peľom stromov, tráv a burín. Alergická nádcha je typickým príkladom alergickej reakcie na tieto druhy peľu.    
 • Celoročné respiračné alergie: Tieto alergie, často označované aj ako vnútorné, trvajú počas celého roka a ich spúšťačmi sú roztoče domáceho prachu, alergény zvierat a plesne v domácnostiach.
 • Potravinové alergie: Medzi najbežnejšie potravinové alergie u detí patria alergické reakcie na vajcia, mlieko, arašidy, orechy, sóju, pšenicu, kôrovce a ryby.12
 • Bodnutie hmyzom: Včely a osy, ako aj iný bodavý hmyz, môžu byť kvôli svojmu jedu zdrojom alergických reakcií u detí. Bodnutia od komárov a iného hmyzu môžu zanechať alergény, na ktoré sú niektoré deti citlivé.

Príznaky alergie u detí

Každý prežíva alergie inak a príznaky sa budú medzi jednotlivými deťmi líšiť. Tieto príznaky alergických reakcií sú však najčastejšie.

Veďte si denník alergie, aby ste svojmu alergológovi mohli poskytnúť informácie o tom, kedy sa u vášho dieťaťa objavia príznaky a aké sú závažné. Pomôže mu to stanoviť diagnózu.

Veďte si denník alergie, aby ste svojmu alergológovi mohli poskytnúť informácie o tom, kedy sa u vášho dieťaťa objavia príznaky a aké sú závažné. Pomôže mu to stanoviť diagnózu.

Veďte si denník alergie, aby ste svojmu alergológovi mohli poskytnúť informácie o tom, kedy sa u vášho dieťaťa objavia príznaky a aké sú závažné. Pomôže mu to stanoviť diagnózu.

Príznaky respiračnej alergie

Vdýchnutie alergénov zvyčajne spôsobuje príznaky podobné nádche. Medzi ne patria13:

 • svrbivé, slziace alebo červené oči
 • upchatý nos, nazálna kongescia
 • svrbivý, tečúci nos
 • kýchanie
 • kašeľ15

Napriek tomu, že sa príznaky respiračných alergií často označujú ako alergická nádcha, za zmienku stojí fakt, že alergická nádcha nevyvoláva horúčku.16

Sú určité príznaky, ktoré by ste si mali obzvlášť všímať. Napríklad, ak si vaše dieťa často trie oči. Alebo si trie nos smerom nahor, čo spôsobuje záhyby na koreni nosa.6

Niekedy môžu respiračné alergie vyvolať lokálnu reakciu na tvári, v ústach a hrdle, keď dieťa konzumuje určité potraviny.17, 18, 19 Tieto reakcie sa nazývajú orálny alergický syndróm (OAS) alebo peľovo-potravinový syndróm (PFS).17, 18, 19 Niektoré bielkoviny v peľoch majú totiž podobnú štruktúru ako bielkoviny v potravinách.17, 19 Imunitný systém túto štruktúru rozpozná a aktivuje reakciu. Ide o krížovú reakciu. Poraďte sa so svojím alergológom, aby ste zistili, čo spôsobuje príznaky vášho dieťaťa.

Príznaky potravinovej alergie

Príznaky potravinovej alergie sa môžu objaviť veľmi krátko po konzumácii problematickej potraviny alebo môže trvať až niekoľko hodín, kým sa prejavia. Medzi niektoré varovné signály patria20,21,22:

 • Mravenčenie alebo svrbenie v ústach
 • Vystupujúca, svrbiaca červená vyrážka (urtikária) – niekedy sa môže koža začervenať a svrbieť aj bez výstupkov
 • Opuch tváre, úst, hrdla alebo iných častí tela
 • Problémy s prehĺtaním
 • Pískanie v dýchacích cestách alebo dýchavičnosť
 • Pocit závratu a slabosti
 • Nevoľnosť alebo zvracanie
 • Bolesť brucha alebo hnačka

Potravinové alergie patria medzi najčastejšie príčiny závažných alergických reakcií u detí.23 Tieto reakcie sa nazývajú anafylaxia.

Príznaky alergie na bodnutie hmyzom

Po bodnutí hmyzom je bežné, že sa objaví pupienok, ktorý na svetlejšej pokožke vyzerá červeno, na tmavšej purpurovo alebo hnedo, a môže svrbieť až niekoľko dní.24,25, 26 Alergické reakcie na bodnutie včiel, ôs a podobného blanokrídleho hmyzu môžu však spôsobiť rozsiahlejší a intenzívnejší opuch a začervenanie. Rovnako ako potravinové alergie aj bodnutia hmyzom sú častou príčinou anafylaxie.

Anafylaxia

Anafylaxia je náhla, závažná, celková alergická reakcia. Najčastejšími spúšťačmi sú potraviny a bodnutie blanokrídlym hmyzom.23 Anafylaxia môže byť život ohrozujúca a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

Včasné rozpoznanie anafylaktickej reakcie u dieťaťa môže pomôcť minimalizovať jej závažnosť. Toto sú najčastejšie príznaky:28

 • Začervenanie alebo bledosť pokožky, svrbenie alebo vyrážky
 • Opuch jazyka alebo hrdla
 • Slabý alebo rýchly pulz
 • Hnačka, nevoľnosť
 • Nízky krvný tlak (hypotenzia)
 • Zúženie dýchacích ciest, čo môže spôsobiť pískanie a problémy s dýchaním
 • Závraty alebo mdloby

Ako sa lieči anafylaxia sa dozviete ďalej.

Diagnostika alergií u detí

Návšteva lekára a získanie presnej diagnózy je kľúčovým krokom k správnej starostlivosti o dieťa s alergiami. Pri podozrení na alergiu váš alergológ zrejme začne prieskumom rodinnej a zdravotnej anamnézy vášho dieťaťa. Pripravte sa na poskytnutie informácií týkajúcich sa toho, kedy sa príznaky objavujú, aká je ich intenzita a čo ich vyvoláva. Vedenie denníka alergických reakcií vášho dieťaťa je vynikajúcim spôsobom, ako podať alergológovi čo najpresnejšie informácie o jeho príznakoch.

Návšteva lekára a získanie presnej diagnózy je kľúčovým krokom k správnej starostlivosti o dieťa s alergiami. Pri podozrení na alergiu váš alergológ zrejme začne prieskumom rodinnej a zdravotnej anamnézy vášho dieťaťa. Pripravte sa na poskytnutie informácií týkajúcich sa toho, kedy sa príznaky objavujú, aká je ich intenzita a čo ich vyvoláva.

Váš alergológ môže navrhnúť vykonanie kožného prick testu alebo krvného testu. Tieto testy na alergie sú dôležité pre správne stanovenie diagnózy.

Ako zvládať alergie u detí

Ak vaše dieťa trpí alergiami, je dôležité spolupracovať s vaším alergológom pri liečbe. Samozrejme, presné podrobnosti budú závisieť od konkrétneho spúšťača. Avšak liečba by mala zahŕňať:

Ak vaše dieťa trpí alergiami, je dôležité spolupracovať s vaším alergológom pri liečbe.

Vedenie denníka alergických reakcií vášho dieťaťa je vynikajúcim spôsobom, ako podať alergológovi čo najpresnejšie informácie o jeho príznakoch.

Váš alergológ môže navrhnúť vykonanie kožného prick testu alebo krvného testu. Tieto testy na alergie sú dôležité pre správne stanovenie diagnózy.

Ako zvládať alergie u detí

Samozrejme, presné podrobnosti budú závisieť od konkrétneho spúšťača. Avšak liečba by mala zahŕňať:

Ak vaše dieťa trpí alergiami, je dôležité spolupracovať s vaším alergológom pri liečbe. Samozrejme, presné podrobnosti budú závisieť od konkrétneho spúšťača. Avšak liečba by mala zahŕňať:

 • Zváženie možnosti pretrénovania imunitného systému vášho dieťaťa prostredníctvom alergénovej imunoterapie – jedinej skutočnej liečby alergie, ktorá rieši jej príčinu, a ktorá ako jediná môže ovplyvniť prirodzený priebeh alergického ochorenia - vývoj nových senzibilizácií a klinický vývoj, vrátane progresie alergickej nádchy do astmy
 • Vyvarovanie sa alergénom, vždy keď je to možné
 • Užívanie liekov na krátkodobú úľavu od príznakov
 • Vybavenie detí ohrozených anafylaxiou liekmi na použitie v núdzových situáciách

Preprogramovanie imunitného systému pomocou alergénovej imunoterapie

Udržať príznaky alergie pod kontrolou nemusí byť jednoduché. Ak chcete alergiu skutočne liečiť a nielen potláčať jej príznaky, v takom prípade je alergénová imunoterapia správnou voľbou. Táto liečba je dostupná pre určité spúšťače, ako sú peľ, roztoče a alergia na bodnutie hmyzom.

Cieľom alergénovej imunoterapie je naučiť imunitný systém, že alergén nie je nepriateľ. Opakované malé dávky alergénu môžu pomôcť telu vášho dieťaťa naučiť sa nereagovať prehnane. Je to je jediná skutočná liečba príčiny alergie, ktorá má dlhodobý efekt, pretrvávajúci aj roky po ukončení liečby a navyše má aj preventívny efekt.

Cieľom je zmierniť príznaky nielen počas liečby ale aj v dlhodobom horizonte, čo pomáha znížiť potrebu ďalších liekov na alergiu. Príznaky sa môžu zlepšiť po niekoľkých mesiacoch, keď si telo dieťaťa začne na alergén zvykať. Imunitný systém však potrebuje čas na preučenie sa a zapamätanie si, preto liečba zvyčajne trvá tri až päť rokov.

Alergénová imunoterapia môže byť podávaná vo forme tabliet, ktoré sa rozpustia za niekoľko sekúnd pod jazykom alebo kvapiek (SLIT), alebo injekcií pod kožu (SCIT), v závislosti od typu alergie a veku dieťaťa. Imunoterapia sa zvyčajne nepodáva deťom mladším ako päť rokov.

Opýtajte sa svojho alergológa na túto možnosť. Ak ho ešte nemáte, môžeme vám ho pomôcť nájsť vo vašom okolí.

Vyvarovanie sa alergénom

Vyvarovanie sa alergénom je nevyhnutnou súčasťou zvládania každej alergie. Deti však neradi počujú, že musia ostať doma, keď chcú hrať futbal alebo že nemôžu niektoré dobroty, kvôli potravinovej alergii. Povedať vášmu potomkovi, že plyšový medveď nemôže kvôli roztočom do postele, nemus byť tiež jednoduché. Hľadajte spôsoby ako sa s vašim dieťaťom spoločne dohodnúť.

Napríklad, ak je v ovzduší vysoká koncentrácia peľu, môžu sa hrať s kamarátmi vo vnútri. Alebo v časoch, keď nie je koncentrácia tak vysoká. Do školy im pribaľte špeciálne dobroty, samozrejme, tie bezpečné. A dohodnite sa na pravidelnom “kúpaní” plyšového medvedíka v práčke (alebo na jeho pobyte v mrazničke, ak nie je vhodný na pranie).

Existujú aj veci, ktoré môžete robiť nenápadne, v závislosti od ich alergie. Sledujte predpoveď peľu, používajte antialergické posteľné prádlo a porozprávajte sa s každým, kto bude mať na starosti vaše dieťa, o jeho alergiách. Hovorte o nich aj so svojím dieťaťom.

Dievča leží v posteli s rukami na tvári, mama sa nad ňu nakláňa a dáva jej očné kvapky na upokojenie svrbenia z dôvodu alergie
Dievča leží v posteli s rukami na tvári, mama sa nad ňu nakláňa a dáva jej očné kvapky na upokojenie svrbenia z dôvodu alergie

Krátkodobá úľava od príznakov

Deti často užívajú na zmiernenie príznakov alergie rovnaký typ liekov ako dospelí. Lieky na alergiu pre deti sú dostupné v rôznych formách - napríklad tablety, roztoky, nosové spreje a krémy. Medzi krátkodobé lieky na alergiu patria antihistaminiká, kortikosteroidy, antagonisty leukotriénových receptorov a dekongestanty.

Deti často užívajú na zmiernenie príznakov alergie rovnaký typ liekov ako dospelí. Lieky na alergiu pre deti sú dostupné v rôznych formách - napríklad tablety, roztoky, nosové spreje a krémy. Medzi krátkodobé lieky na alergiu patria antihistaminiká, kortikosteroidy, antagonisty leukotriénových receptorov a dekongestanty. Ale dávkovanie bude pravdepodobne nižšie a pokyny a ďalšie informácie budú špecifické pre deti, preto ich čítajte pozorne. Požiadajte vášho lekára alebo lekárnika o radu, čo je najlepšie pre dieťa v danom veku. Mnoho typov liekov na krátkodobú úľavu od príznakov je dostupných bez lekárskeho predpisu.

Môžete tiež vyskúšať liečbu bez liekov. Fyziologické nosové spreje pomáhajú uvoľňovať a riediť hlien pri upchatom nose.29 

Môžete tiež vyskúšať liečbu bez liekov. Fyziologické nosové spreje pomáhajú uvoľňovať a riediť hlien pri upchatom nose.29 Pomáhajú vyplaviť z tela alergény a môžu tiež zlepšiť účinok liekov na alergiu, akými sú antihistaminiká.29 Svrbiace oči môžete upokojiť fyziologickými očnými kvapkami alebo umelými slzami.

Udržať príznaky alergie pod kontrolou nemusí byť jednoduché. Ak chcete alergiu skutočne liečiť a nielen potláčať jej príznaky, v takom prípade je alergénová imunoterapia správnou voľbou. Táto liečba je dostupná pre určité spúšťače, ako sú peľ, roztoče a alergia na bodnutie hmyzom.

Cieľom alergénovej imunoterapie je naučiť imunitný systém, že alergén nie je nepriateľ. Opakované malé dávky alergénu môžu pomôcť telu vášho dieťaťa naučiť sa nereagovať prehnane. Je to je jediná skutočná liečba príčiny alergie, ktorá má dlhodobý efekt, pretrvávajúci aj roky po ukončení liečby a navyše má aj preventívny efekt.

Cieľom je zmierniť príznaky počas liečby a v dlhodobom horizonte, čo pomáha znížiť potrebu ďalších liekov na alergiu. Príznaky sa môžu zlepšiť po niekoľkých mesiacoch, keď si telo dieťaťa začne na alergén zvykať. Imunitný systém však potrebuje čas na preučenie sa a zapamätanie si, preto liečba zvyčajne trvá tri až päť rokov.

Alergénová imunoterapia môže byť podávaná vo forme tabliet, ktoré sa rozpustia za niekoľko sekúnd pod jazykom alebo kvapiek (SLIT), alebo injekcií pod kožu (SCIT), v závislosti od typu alergie a veku dieťaťa. Imunoterapia sa zvyčajne nepodáva deťom mladším ako päť rokov.

Opýtajte sa svojho alergológa na túto možnosť. Ak ho ešte nemáte, môžeme vám ho pomôcť nájsť vo vašom okolí.

Ale dávkovanie bude pravdepodobne nižšie a pokyny a ďalšie informácie budú špecifické pre deti, preto ich čítajte pozorne. Požiadajte vášho lekára alebo lekárnika o radu, čo je najlepšie pre dieťa v danom veku. Mnoho typov liekov na krátkodobú úľavu od príznakov je dostupných bez lekárskeho predpisu.

Môžete tiež vyskúšať liečbu bez liekov. Fyziologické nosové spreje pomáhajú uvoľňovať a riediť hlien pri upchatom nose.29 

Krátkodobá úľava od príznakov

Udržať príznaky alergie pod kontrolou nemusí byť jednoduché. Ak chcete alergiu skutočne liečiť a nielen potláčať jej príznaky, v takom prípade je alergénová imunoterapia správnou voľbou. Táto liečba je dostupná pre určité spúšťače, ako sú peľ, roztoče a alergia na bodnutie hmyzom.

Cieľom alergénovej imunoterapie je naučiť imunitný systém, že alergén nie je nepriateľ. Opakované malé dávky alergénu môžu pomôcť telu vášho dieťaťa naučiť sa nereagovať prehnane. Je to je jediná skutočná liečba príčiny alergie, ktorá má dlhodobý efekt, pretrvávajúci aj roky po ukončení liečby a navyše má aj preventívny efekt.

Cieľom je zmierniť príznaky počas liečby a v dlhodobom horizonte, čo pomáha znížiť potrebu ďalších liekov na alergiu. Príznaky sa môžu zlepšiť po niekoľkých mesiacoch, keď si telo dieťaťa začne na alergén zvykať. Imunitný systém však potrebuje čas na preučenie sa a zapamätanie si, preto liečba zvyčajne trvá tri až päť rokov.

Alergénová imunoterapia môže byť podávaná vo forme tabliet, ktoré sa rozpustia za niekoľko sekúnd pod jazykom alebo kvapiek (SLIT), alebo injekcií pod kožu (SCIT), v závislosti od typu alergie a veku dieťaťa. Imunoterapia sa zvyčajne nepodáva deťom mladším ako päť rokov.

Opýtajte sa svojho alergológa na túto možnosť. Ak ho ešte nemáte, môžeme vám ho pomôcť nájsť vo vašom okolí.

Pohotovostná liečba anafylaxie

Alergie na potraviny a bodnutie blanokrídlym hmyzom sú najpravdepodobnejšie príčiny vážnych alergických reakcií. Anafylaxia môže nastať náhle a vyžaduje si okamžitú liečbu. Ak váš alergológ považuje vaše dieťa za ohrozené anafylaktickou reakciou, pravdepodobne mu predpíše autoinjektor s adrenalínom. Vaše dieťa by malo mať vždy pri sebe dva autoinjektory, pretože jedna dávka nemusí vždy stačiť. Aj keď sa po použití autoinjektora cítia lepšie, musia napriek tomu vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Dôvodom je, že môže nastať sekundárna oneskorená anafylaktická reakcia.

Nacvičte si správne použitie s tréningovým autoinjektorom a keď bude už dosť vyspelé, nechajte sa to naučiť aj vaše dieťa. Užitočným nápadom je nosiť náramok, ktorý signalizuje upozornenia na alergiu.

Skrátená verzia

Alergie u detí sú výsledkom hyperaktívneho imunitného systému, ktorý sa snaží bojovať proti inak neškodným látkam. To môže spôsobiť príznaky alergie. Bežnými alergénmi u detí sú peľ, roztoče, plesne, určité potraviny a bodnutie blanokrídlym hmyzom. Respiračné alergie spôsobené vzdušnými alergénmi obvykle vyvolávajú nádchu, svrbivý alebo upchatý nos, ako aj svrbivé a slziace oči.

Alergie u detí sú výsledkom hyperaktívneho imunitného systému, ktorý sa snaží bojovať proti inak neškodným látkam. To môže spôsobiť príznaky alergie. Bežnými alergénmi u detí sú peľ, roztoče, plesne, určité potraviny a bodnutie blanokrídlym hmyzom. Respiračné alergie spôsobené vzdušnými alergénmi obvykle vyvolávajú nádchu, svrbivý alebo upchatý nos, ako aj svrbivé a slziace oči. Potravinové alergie môžu spôsobiť rôzne tráviace ťažkosti, ale aj kožné reakcie. U detí sú potravinové alergie a alergie na bodnutie hmyzom najčastejšími príčinami anafylaxie - vážnej alergickej reakcie, ktorá postihuje celé telo.

Alergie majú tendenciu dediť sa v rodinách. Často začínajú ekzémom u veľmi malých detí. Potom môže nasledovať potravinová alergia u batoliat. Alergická nádcha a ďalšie respiračné alergie sa obvykle objavujú u detí v školskom veku a môžu viesť k alergickej astme. Tento proces sa nazýva atopický alebo alergický pochod.

Dve deti - dievča a chlapec, kráčajú cez pole držiac sa za ruky. Vyzerajú, že kráčajú v ústrety dobrodružstvu

Potravinové alergie môžu spôsobiť rôzne tráviace ťažkosti, ale aj kožné reakcie. U detí sú potravinové alergie a alergie na bodnutie hmyzom najčastejšími príčinami anafylaxie - vážnej alergickej reakcie, ktorá postihuje celé telo.

Alergie majú tendenciu dediť sa v rodinách. Často začínajú ekzémom u veľmi malých detí. Potom môže nasledovať potravinová alergia u batoliat. Alergická nádcha a ďalšie respiračné alergie sa obvykle objavujú u detí v školskom veku a môžu viesť k alergickej astme. Tento proces sa nazýva atopický alebo alergický pochod.

Je dôležité všetky príznaky vášho dieťaťa, ich frekvenciu a závažnosť jasne komunikovať s vaším alergológom. Pomáha to pri diagnostike a zabezpečení najlepšej možnej starostlivosti pre špecifickú alergiu vášho dieťaťa, či už ide o lieky na úľavu od príznakov, ako sú antihistaminiká, alebo o pretrénovanie imunitného systému pomocou alergénovej imunoterapie – jedinej skutočnej liečby alergie, ktorá sa zameriava na jej príčinu, a ktorá má zároveň aj dlhodobý efekt, pretrvávajúci aj roky po ukončení liečby a navyše má aj preventívny efekt pred rozvojom ďalších alergií či astmy. Riešenie problému v ranom štádiu môže pomôcť zastaviť progresiu príznakov a zabrániť tak zhoršeniu celkového zdravotného stavu vášho dieťaťa.

Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo zdravé a šťastné. Možno sa obávate, že alergie tomu bránia. Nemusí to tak byť. Ak si myslíte, že vaše dieťa môže mať alergiu, alebo ak jeho súčasná liečba alergie nefunguje, vyhľadajte pomoc. Alergie sú čoraz bežnejšie. Vaše dieťa nie je samo a ani vy nie ste.

Zvládnete to!

Byť rodičom nie je jednoduché, obzvlášť nie rodičom dieťaťa s alergiami. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na našu e-mailovú adresu. A nezabudnite sledovať komunitu klarify na Facebooku a Instagrame.

klarify vychádza z vedeckých poznatkov o alergiách, ktoré zjednodušuje v rámci prísneho procesu. Používame aktuálne a dôveryhodné zdroje informácií. Lekárski odborníci skontrolujú náš obsah predtým, ako ho s vami zdieľame. Spolu s redakčným tímom klarify sa snažia byť vždy presní, dôkladní, jasní a objektívni. Prečítajte si našu redakčnú politiku a zistite viac.

Naposledy revidované medicínskym odborníkom 12. marca 2024.

Referencie

1. Centers for Disease Control and Prevention. Food allergies. Retrieved 2 June 2023.
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm 

2. World Allergy Organization. White book on allergy.
https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WhiteBook2-2013-v8.pdf

3. Tsuge M, Ikeda M, Matsumoto N, Yorifuji T, Tsukahara H. Current Insights into Atopic March. Children (Basel). 2021;8(11):1067. Published 2021 Nov 19. doi:10.3390/children8111067
https://www.mdpi.com/2227-9067/8/11/1067 

4. British Society for Immunology. Allergy briefing. Retrieved 2 June 2023.
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

5. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Cleaning up the hygiene hypothesis.
https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.1700688114 

6. Chad Z. Allergies in children. Paediatr Child Health. 2001;6(8):555-566. doi:10.1093/pch/6.8.555
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805592/ 

7. Hesselmar B, Hicke-Roberts A, Lundell AC, et al. Pet-keeping in early life reduces the risk of allergy in a dose-dependent fashion. PLoS One. 2018;13(12):e0208472. Published 2018 Dec 19. doi:10.1371/journal.pone.0208472.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300190/

9. Halken S, Muraro A, de Silva D, Khaleva E, Angier E, Arasi S, Arshad H, Bahnson HT, Beyer K, Boyle R, du Toit G, Ebisawa M, Eigenmann P, Grimshaw K, Hoest A, Jones C, Lack G, Nadeau K, O'Mahony L, Szajewska H, Venter C, Verhasselt V, Wong GWK, Roberts G; European Academy of Allergy and Clinical Immunology Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update). Pediatr Allergy Immunol. 2021 Jul;32(5):843-858. doi: 10.1111/pai.13496. Epub 2021 Mar 29. PMID: 33710678.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.13496

10. Togias A, Cooper SF, Acebal ML, et al. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: Report of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases–sponsored expert panel. World Allergy Organ J. 2017;10(1):1. Published 2017 Jan 6. doi:10.1186/s40413-016-0137-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5217343/ 

12. Boyce JA, Assa'ad A, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 2010;126(6 Suppl):S1-S58. doi:10.1016/j.jaci.2010.10.007.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21134576/ 

13. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63 Suppl 86:8-160. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331513 

14. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Allergies in children. Symptoms and treatment. Retrieved 2 June 2023.
https://acaai.org/allergies/allergies-101/who-gets-allergies/children/ 

15. Meltzer E O. Allergic Rhinitis: Burden of Illness, Quality of Life, Comorbidities, and Control, Immunology and Allergy Clinics of North America, Volume 36, Issue 2, 2016, Pages 235-248, ISSN 0889-8561, ISBN 9780323444675, https://doi.org/10.1016/j.iac.2015.12.002.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889856115001137?via%3Dihub

16. Mayo Clinic. Cold or allergy: which is it? Retrieved 2 June 2023.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/expert-answers/common-cold/faq-20057857 

17. Popescu FD. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. World J Methodol. 2015;5(2):31-50. Published 2015 Jun 26. doi:10.5662/wjm.v5.i2.31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4482820/ 

18. Carlson G, Coop C. Pollen food allergy syndrome (PFAS): A review of current available literature. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019;123(4):359-365. doi:10.1016/j.anai.2019.07.022
https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(19)30540-X/pdf

19. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Oral allergy syndrome. Retrieved 2 June 2023.
https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Conditions-Library/Allergies/Oral-allergy-syndrome-(OAS)

20. NHS. Food Allergies. Symptoms. Retrieved 2 June 2023.
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/nutritional/food-allergy#symptoms-of-a-food-allergy 

21. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Food Allergy. Retrieved 2 June 2023.
https://acaai.org/allergies/types/food-allergy 

22. Government of Canada. Food allergies. Retrieved 2 June 2023.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-allergies-intolerances/food-allergies.html

23. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Anaphylaxis: a 2020 parameter update.
https://www.aaaai.org/Aaaai/media/Media-Library-PDFs/Professional%20Education/Podcasts/Anaphylaxis-2020-grade-document.pdf

24. British Association of Dermatologists. Skin diversity erythema description guidance.
https://cdn.bad.org.uk/uploads/2022/02/29200007/Skin-diversity-descriptors-erythema-redness-guidance.pdf 

25. European Centre for Allergy Research Foundation. Insect venom allergy. Retrieved 2 June 2023.
https://www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/insect-venom-allergy/ 

26. Asthma and Allergy Foundation of America. Insect allergies. Retrieved 2 June 2023.
https://www.aafa.org/insect-allergy/ 

27. Cheng A. Emergency treatment of anaphylaxis in infants and children. Paediatr Child Health. 2011;16(1):35-40.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043023/ 

28. Cardona V, Ansotegui I, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernandez Rivas M, Fineman S, Geller M, Gonzalez-Estrada A, Greenberger P, Sanchez Borges M, Senna G, Sheikh A, Kase Tanno L, Thong B, Turner P, Worm M. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020, World Allergy Organization Journal, Volume 13, Issue 10, 2020, 100472, ISSN 1939-4551, https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100472.
https://www.worldallergyorganizationjournal.org/article/S1939-4551(20)30375-6/fulltext

29. Santoro E, Kalita P, Novak P. The role of saline nasal sprays or drops in nasal hygiene: a review of the evidence and clinical perspectives*. Rhinology Online, Vol 4: 1 - 16, 2021. http://doi.org/10.4193/RHINOL/20.072. https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf