Preskúmané odborníkmi

Unsere Expertinnen und Experten der medizinischen Abteilung überprüfen jeden Klarify-Inhalt, sowohl die Texte als auch die Abbildungen und Videos, damit die Inhalte unsere Kriterien erfüllen:
  • sachlich korrekt
  • wissenschaftlich fundiert
  • aktueller Stand des medizinischen Wissens
  • angemessen für unsere verschiedenen Lesergruppen
Eine medizinische Überprüfung von Klarify stellt auch sicher, dass alle Inhalte den Gesetzen und Vorschriften in Österreich entsprechen. Diese müssen neutral, unvoreingenommen und werbefrei sein.

Lekárski experti kontrolujú každý obsah, text aj obrázky. Obsah je prediskutovaný a podľa potreby upravený tak, aby spĺňal tieto prísne kritériá:

  • vecne správny
  • prínosný a podložený
  • zachytával súčasne vedomosti o danej téme
  • vhodný pre naše rôznorodé publikum

Lekárski experti tiež kontrolujú, či je obsah napísaný eticky. Musí byť v súlade so zákonmi a predpismi v krajine, kde žijete. A musí byť neutrálny, nezaujatý a nepropagačný.

Dr. Roman Benedik

Oblasť odbornej spôsobilosti:

Všeobecná medicína

Alergológia

Alergénová Imunoterapia


špecializácie:

Všeobecná medicína

Alergológia / Alergénová Imunoterapia

Medicínsky poradca pre klinický výskum

Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti UDZS

Medicínsky riaditeľ


Kariéra:

Vyštudoval humánnu medicínu na Univerzite Pavla Josefa Šafárika v Košiciach.

Doktorát v odbore Všeobecné lekárstvo.

Lekársky poradca a medicínsky poradca pre klinický výskum, Respiračné choroby v Novartis Slovensko. (2009-1016).

Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Slovensku (2008-2009).

Od roku 2017, Medical Manager v ALK Slovakia CEE.

Od roku 2020 medicínsky riaditeľ v ALK Slovakia CEE&R.


LinkedIn:

Od roku 2017 nastúpil Dr. Roman Benedik na Medicínske oddelenie ALK Slovakia ako medicínsky manažér. Od roku 2020 je na pozícii lekárskeho riaditeľa zodpovedného za medicínske záležitosti v regióne strednej a východnej Európy a Ruska. Dr. Roman Benedik je zodpovedný za lekárske záležitosti v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Rusku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a Rumunsku v ALK Slovakia CEE&R Bratislava.

Ako člen International Medical Directors Forum a EU Medical Directors v ALK je aj poradcom pre oddelenie výskumu a vývoja v centrále ALK v Hørsholme, Dánsko.

Vo svojej súčasnej pozícii pôsobí Dr. Roman Benedik na rozhraní medzi vývojom liekov a marketingom.

Od roku 2017 nastúpil Dr. Roman Benedik na Medicínske oddelenie ALK Slovakia ako medicínsky manažér. Od roku 2020 je na pozícii lekárskeho riaditeľa zodpovedného za medicínske záležitosti v regióne strednej a východnej Európy a Ruska. Dr. Roman Benedik je zodpovedný za lekárske záležitosti v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Rusku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a Rumunsku v ALK Slovakia CEE&R Bratislava.

Ako člen International Medical Directors Forum a EU Medical Directors v ALK je aj poradcom pre oddelenie výskumu a vývoja v centrále ALK v Hørsholme, Dánsko.

Vo svojej súčasnej pozícii pôsobí Dr. Roman Benedik na rozhraní medzi vývojom liekov a marketingom. To zabezpečuje, že medicínske štandardy a aktuálne výsledky vedeckého výskumu sú komunikované v rámci etického rámca vo všetkých informačných médiách v súlade so zákonom.

To zabezpečuje, že medicínske štandardy a aktuálne výsledky vedeckého výskumu sú komunikované v rámci etického rámca vo všetkých informačných médiách v súlade so zákonom. Komplexné medicínske informácie sú spracované tak, aby pacienti dostávali zrozumiteľné rady v každej fáze liečby. Poskytuje zamestnancom, terénnym pracovníkom, lekárom, lekárnikom a asistentom informácie, údaje a školiace kurzy o liekoch a terapiách. Prostredníctvom úzkych kontaktov s uznávanými alergológmi Dr. Roman Benedik pomáha napredovaniu vo vedeckom pokroku a zároveň dobrej starostlivosti o pacienta.

Zameriava sa na alergológiu a imunoterapiu alergií. V oblasti výskumu sa doktor Roman Benedik špecializuje na alergické ochorenia horných a dolných dýchacích ciest a alergénovú imunoterapiu. Výsledky jeho štúdií boli publikované v lokálnych renomovaných vedeckých časopisoch.

Komplexné medicínske informácie sú spracované tak, aby pacienti dostávali zrozumiteľné rady v každej fáze liečby. Poskytuje zamestnancom, terénnym pracovníkom, lekárom, lekárnikom a asistentom informácie, údaje a školiace kurzy o liekoch a terapiách. Prostredníctvom úzkych kontaktov s uznávanými alergológmi Dr. Roman Benedik pomáha napredovaniu vo vedeckom pokroku a zároveň dobrej starostlivosti o pacienta.

Zameriava sa na alergológiu a imunoterapiu alergií. V oblasti výskumu sa doktor Roman Benedik špecializuje na alergické ochorenia horných a dolných dýchacích ciest a alergénovú imunoterapiu. Výsledky jeho štúdií boli publikované v lokálnych renomovaných vedeckých časopisoch.

Komplexné medicínske informácie sú spracované tak, aby pacienti dostávali zrozumiteľné rady v každej fáze liečby. Poskytuje zamestnancom, terénnym pracovníkom, lekárom, lekárnikom a asistentom informácie, údaje a školiace kurzy o liekoch a terapiách. Prostredníctvom úzkych kontaktov s uznávanými alergológmi Dr. Roman Benedik pomáha napredovaniu vo vedeckom pokroku a zároveň dobrej starostlivosti o pacienta.

Zameriava sa na alergológiu a imunoterapiu alergií. V oblasti výskumu sa doktor Roman Benedik špecializuje na alergické ochorenia horných a dolných dýchacích ciest a alergénovú imunoterapiu. Výsledky jeho štúdií boli publikované v lokálnych renomovaných vedeckých časopisoch.