Nové poznatky o alergiách na Slovensku:
Ako peľ vplýva na ľudí vzhľadom na ročné obdobie a región

Táto analýza vychádza z reálnych údajov od ľudí s alergickou nádchou, ktorí v aplikácii klarify zaznamenali, ako ich alergia ovplyvňuje v každodennom živote.

Slovensko má už k dispozícii aplikáciu na pomoc s alergiami, ktorá vyhodnocuje aktuálne regionálne údaje o množstve peľu v ovzduší a kombinuje ich s hláseniami o závažnosti pociťovaných príznakov alergie zaznamenaných od skutočných ľudí. Počas peľovej sezóny zachytáva aplikácia tieto údaje denne. Ich analýzou a identifikáciou trendov smerujeme k lepšiemu pochopeniu narastajúceho problému alergickej nádchy a jeho vplyvu na zdravie a pohodu ľudí na Slovensku.

Medicínsky názov pre alergickú (niekedy tzv. sennú) nádchu je alergická rinitída, pričom ide o závažné chronické ochorenie dýchacích ciest z dôsledku alergie.1 Prejavy peľovej alergie môžu zhoršiť kvalitu života, ovplyvniť výkonnosť v škole a v práci a viesť k dlhodobým zdravotným problémom.1 Predstavujú však aj ekonomickú záťaž - nepriame náklady spôsobené alergickou nádchou a astmou na Slovensku dosiahli viac ako 717 miliónov eur, čo zahŕňa výdavky Sociálnej poisťovne a odhady vplyvu na stratu produktivity v práci. Okrem toho celkové priame náklady na liečbu týchto ochorení pre slovenské zdravotníctvo predstavovali 70 miliónov eur, pričom dve tretiny z toho tvorili výdavky spojené s liečbou astmy.10 

Z dát aplikácie klarify vyplýva, že vplyv alergie na každodenný život ľudí je celoslovenský – od Bratislavy na západe Slovenska, cez Košice až po Michalovce na východe. V tejto správe sa hlbšie pozrieme na to, aký ma alergia dopad na život v rámci Slovenska a aký vplyv na to majú ročné obdobia či lokalita.

"Dáta nám pomáhajú odkryť tajomstvo alergií a otvárajú dvere k lepšiemu životu.

Alergia zblízka: Čo spôsobuje kýchanie u ľudí na Slovensku a kedy je najintenzívnejšie

Približne 12 % kvitnúcich rastlín sa pri šírení peľu spolieha na vietor a preto každá z nich uvoľňuje miliardy drobných zrniek.2 Aplikácia klarify sleduje tie najproblematickejšie druhy rastlín nachádzajúcich sa na Slovensku, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu, ak sa dostanú do nosa a očí.1

3 typy peľovej alergie

Peľ stromov, tráv a burín môže spôsobiť alergickú nádchu a zároveň može byť dôvodom prečo máte upchatý a tečúci nos.1 Ten vás môže do toho ešte aj svrbieť a dráždiť vás k častému kýchaniu.1 Červené, slziace a svrbiace oči sú takisto poznávacím znamením peľovej alergie, pretože je ťažké vyhnúť sa drobným čiastočkám peľu, ktoré poletujú vzduchom.1

Na Slovensku je štatisticky najvyššie množstvo peľu v ovzduší v týchto obdobiach (pozri graf 1):

 • Peľová sezóna stromov je na jar, pričom breza dosahuje svoje maximum približne začiatkom mája. Je dôležité poznamenať, že údaje v grafe 1 nezachytávajú celé trvanie peľovej sezóny stromov. V našej analýze sme boli schopní zachytiť len koniec vrcholného obdobia. Peľová sezóna stromov sa začína vo februári, pričom vrchol nastáva v apríli/máji.
 • Peľová sezóna tráv je v lete, vrchol dosahuje približne v polovici júna
 • Peľová sezóna burín je na jeseň, pričom palina vrcholí približne začiatkom septembra

Čo hovoria ľudia na Slovensku o svojich alergiách: Kedy alergická nádcha zvykne prepuknúť a ako dlho trvá

Ľudia s alergickou nádchou si pomocou aplikácie klarify zaznamenávajú, ako sa každý deň cítia, čo si môžu dať do porovnania s množstvom peľu stromov, tráv alebo burín v ovzduší. Anonymizované dáta analyzované v našom grafe vyššie (graf 1) nám môžu pomôcť vytvoriť obraz o tom, ako prebieha sezóna alergií. Kedy je pravdepodobné, že ľudia môžu začať siahať po krátkodobých úľavových liekoch na alergiu, kedy je ich kýchanie najintenzívnejšie a kedy sa konečne cítia lepšie.

Zmení sa táto časová os v dôsledku globálneho otepľovania? Je to veľmi pravdepodobné. Niektoré druhy stromov totiž momentálne v Európe kvitnú až o 20 dní skôr, ako by kvitli v 80. rokoch 20. storočia.3

Čo hovoria čísla: Príznaky alergie vs množstvo peľu v ovzduší

Vedeli ste, že najvyššie úrovne peľu počas peľových sezón neznamenajú vždy aj najvyššie skóre v záznamenaných príznakoch? Rovnako príznaky alergickej nádchy u ľudí s peľovou alergiou sa často udržujú medzi vrcholmi sezón pomerne stabilné, pretože kým výskyt jedného druhu dráždivého rastlinného peľu ustupuje, iný sa začína zvyšovať.

Tu sú 3 faktory, ktoré môžu ovplyvniť vaše príznaky alergie:

 1. Alergia žial nie je jasne definovaná či ohraničená: môžete reagovať na viac ako jeden peľ, napríklad na peľ brezy aj tráv zároveň, čo by znamenalo predĺženie vašej alergickej sezóny.
 2. Na počasí záleží: vlhkosť vzduchu môže pomôcť uvoľniť molekuly alergénu z peľu, čo môže kompenzovať nižšie množstvo peľu v ovzduší 4
 3. Nezabúdajme na hladinu ozónu: čím je vyššia, tým viac peľu spôsobujúceho alergie sa v ovzduší nachádza4

Pri alergickej nádche je dôležité čo najviac sa vyhýbať peľu, to však ale nie je vždy možné a alergiu ako takú to nelieči. Aby nedošlo k zhoršeniu stavu, či pridruženiu ďalších alergií, je dôležité nastaviť účinnú liečbu čo najskôr. Množstvo praktických rád a informácií o možnostiach liečby nájdete tu.

Graf 1

Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie (úrovne prejavov alergie (0 – 0,8*)) počas sezóny peľu stromov, tráv a burín, ktoré nahlásilo 2713 používateľov aplikácie klarify.

*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Prečo sú príznaky alergie horšie v sezóne peľu burín?

Príznaky alergie môžu byť horšie v peľovej sezóne burín, pretože rastliny ako palina sa zdajú byť takmer stvorené na vyvolanie alergických reakcií. Približne 10 – 14 % Európanov s alergickou nádchou reaguje na peľ paliny.5

Táto invázívna európska burina má dlhé, rozvetvené konáriky pokryté malými kvetmi, z ktorých každý môže za sezónu uvoľniť až 16 000 peľových zŕn.6 Hoci sa tieto peľové zrná prenášajú vzduchom, držia sa relatívne blízko zeme, čím je ich ľahké vdýchnuť.6

Ďalším dôvodom, prečo môže byť sezóna burín obzvlášť náročná, je vysoko invazívna burina príbuzná paline – ambrózia.7 Ak ste alergickí na jednu z nich, môžete reagovať aj na tú druhú.1,7 

Existujú aj pokojnejšie obdobia pre ľudí s alergickou nádchou?

Z dát vyplýva, že používatelia aplikácie klarify na Slovensku boli menej zasiahnutí prejavmi alergie, keď sa vo vzduchu nachádzal iba jeden druh peľu alebo keď sa dva druhy peľu prekrývali len v malej miere. Samozrejme, že do pokojnejších období patrí aj koniec jesene, kedy sa peľový rok chýli ku koncu. Pokles v intenzite alergickej nádchy nastáva aj na prelome júla a augusta, keď sezóna brezy už skončila a hlavným alergénom spôsobujúcim tažkosti zostáva len peľ tráv. Toto platí ale iba pre tých, ktorí nemajú alergiu na peľ burín, ktorých sezóna nasleduje po sezóne tráv.

Kde na Slovensku ľudia najčastejšie pociťujú príznaky peľovej alergie?

Tzv. hlavné mestá alergie sú geografické oblasti, ktoré zvyknú byť najnáročnejšími miestami na život, v prípade, ak ste alergickí na peľ. Záznamy používateľov aplikácie klarify môžu pomôcť určiť, kde by mohli byť v rámci Slovenska miesta s odpozorovanou najväčšou koncentráciou závažnejších alergických príznakov (pozri graf 2), ako aj definovať konkrétne ohniská pre rôzne druhy peľov (pozri grafy 3, 4 a 5). Úroveň peľu sa z roka na rok mení, no aplikácia bude sledovať a vyhodnocovať aj tieto skutočnosti.

 • Vyššia intenzita zaznamenaných príznakov alergie: Trnavský kraj a Trenčiansky kraj, dva najhustejšie osídlené kraje Slovenska hneď po Bratislavskom kraji, s ktorými oba susedia.
 • Nižšia intenzita zaznamenaných príznakov alergie: Banskobystrický kraj s horami, národnými parkami a chránenými oblasťami a vysokými investíciami do zvýšenia cestovného ruchu.8

Graf 2

Táto mapa znázorňuje relatívnu závažnosť pociťovaných príznakov alergie (úrovne prejavov alergie (0 – 0,8*)) počas sezóny peľu stromov, tráv a burín, ktoré nahlásilo 2713 používateľov aplikácie klarify.

*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Aká je situácia s alergiami v mieste vášho bydliska?

Ponorte sa hlbšie do našich peľových dát a dát o alergickej nádche a uvidíte, ako rôzne typy alergií ovplyvňujú používateľov aplikácie klarify po celom Slovensku.

 • Trnavský kraj, Bratislavský kraj a Nitriansky kraj: Tu vidíme vyššiu, nadpriemernú úroveň prejavov alergie na peľ burín, čo znamená, že buriny predstavujú väčší problém na západe Slovenska v porovnaní s východom
 • Banskobystrický kraj a Nitriansky kraj: Príznaky alergie na peľ tráv sú menej prevládajúce ako v ostatných krajoch.
 • Trenčiansky kraj a Prešovský kraj: Nie je prekvapením, že v týchto lesnatých regiónoch prevláda viac peľ stromov.

Závažnosť jednotlivých príznakov peľovej alergie, ktoré uvádzajú používatelia aplikácie klarify v rôznych častiach Slovenska

Graf 3

Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie na peľ stromov (úrovne prejavov alergie (0 – 0,8*)) v uvedených regiónoch, ktoré nahlásilo 486 používateľov aplikácie klarify.

*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Graf 4

Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie na peľ tráv (úrovne prejavov alergie (0 – 0,8*)) v uvedených regiónoch, ktoré nahlásilo 1023 používateľov aplikácie klarify.

*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Graf 5

Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie na peľ burín (úrovne prejavov alergie (0 – 0,8*)) v uvedených regiónoch, ktoré nahlásilo 641 používateľov aplikácie klarify.

*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Mesto či vidiek Slovenska: Kde by bolo lepšie žiť, v prípade, ak máte alergickú nádchu?

Obyvatelia centra Bratislavy a Košíc uvádzajú, že sa cítia byť menej ovplyvnení prejavmi alergickej nádchy ako obyvatelia slovenského vidieka (graf 6). Toto je zaujímavé zistenie, ktoré je potrebné sledovať aj v nasledujúcich rokoch, keďže štúdia Manchesterskej univerzity vo Veľkej Británii zistila, že by to malo byť práve naopak.9

Výskum ukazuje, že znečistenie ovzdušia zintenzívňuje účinok peľu. Podľa štúdie Sezónne rozdiely v alergickom pôsobení peľu tráv v mestskom prostredí Bratislavy (Slovenska) bola sezóna peľu tráv v meste oveľa menej intenzívna počas karantény v období pandémie COVID-19, kedy klesla úroveň znečistenia vzduchu.4

Graf 6
Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie (úrovne prejavov alergie (0-0,8*)) v Bratislave a Košiciach v porovnaní s príznakmi mimo centier miest, ako ich uviedli používatelia aplikácie klarify. Veľkosť vzorky je 2111 používateľov, 453 v Bratislave a Košiciach a 1764 mimo Bratislavy a Košíc. Zaznamenané mestské časti sú Bratislava I-V a Košice I-IV.
*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Graf 6
Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie (úrovne prejavov alergie (0-0,8*)) v Bratislave a Košiciach v porovnaní s príznakmi mimo centier miest, ako ich uviedli používatelia aplikácie klarify. Veľkosť vzorky je 2111 používateľov, 453 v Bratislave a Košiciach a 1764 mimo Bratislavy a Košíc. Zaznamenané mestské časti sú Bratislava I-V a Košice I-IV.
*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Obyvatelia centra Bratislavy a Košíc uvádzajú, že sa cítia byť menej ovplyvnení prejavmi alergickej nádchy ako obyvatelia slovenského vidieka (graf 6). Toto je zaujímavé zistenie, ktoré je potrebné sledovať aj v nasledujúcich rokoch, keďže štúdia Manchesterskej univerzity vo Veľkej Británii zistila, že by to malo byť práve naopak.9

Výskum ukazuje, že znečistenie ovzdušia zintenzívňuje účinok peľu. Podľa štúdie Sezónne rozdiely v alergickom pôsobení peľu tráv v mestskom prostredí Bratislavy (Slovenska) bola sezóna peľu tráv v meste oveľa menej intenzívna počas karantény v období pandémie COVID-19, kedy klesla úroveň znečistenia vzduchu.4

Graf 6
Tento graf znázorňuje závažnosť pociťovaných príznakov alergie (úrovne prejavov alergie (0-0,8*)) v Bratislave a Košiciach v porovnaní s príznakmi mimo centier miest, ako ich uviedli používatelia aplikácie klarify. Veľkosť vzorky je 2111 používateľov, 453 v Bratislave a Košiciach a 1764 mimo Bratislavy a Košíc. Zaznamenané mestské časti sú Bratislava I-V a Košice I-IV.
*Úrovne prejavov alergie: 0,0 - Žiadne; 0,2 - Mierne; 0,4 - Citeľné; 0,6 - Silné; 0,8 - Veľmi silné

Dôverujte klarify a získajte aktuálne informácie o peľovej alergii na Slovensku

Alergická nádcha vždy dokázala prekvapiť ľudí, ktorí bojujú s príznakmi peľovej alergie. Príroda vie byť nepredvídateľná, najmä ak sa snažíte predpovedať dlhodobý dopad na alergiu. Klimatické zmeny a ďalšie environmentálne faktory spôsobujú, že sa situácia ohľadom alergií mení a vyvíja.3 Preto sú možnosti výskumu, ktoré ponúka aplikácia klarify a poznatky zo získaných dát, také dôležité. Chceli by sme sa poďakovať našim používateľom, že prispievajú k ich získaniu.

Stiahnite si aplikáciu klarify aj vy a buďte informovaní o množstve peľu v ovzduší vďaka predpovediam. Zaznamenávajte svoje príznaky alergickej nádchy, čím môžete pomôcť k získaniu lepších poznatkov aj vy.

Médiá
Kontaktujte nás pre ďalšie informácie

Petra Hackulicova
Brand & Consumer Engagement Manager

Referencie

1. D'Amato G, Murrieta-Aguttes M, D'Amato M, Ansotegui IJ. Pollen respiratory allergy: Is it really seasonal?. World Allergy Organ J. 2023;16(7):100799. Published 2023 Jul 15. doi:10.1016/j.waojou.2023.100799
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10384659/

2. US Forest Service. Wind and water pollination. Retrieved 13 March 2024
https://www.fs.usda.gov/wildflowers/pollinators/wind.shtml

3. van Daalen KR, Romanello M, Rocklöv J, Semenza JC, Tonne C, Markandya A, Dasandi N, Jankin S, Achebak H, Ballester J, Bechara H, Callaghan MW, Chambers J, Dasgupta S, Drummond P, Farooq Z, Gasparyan O, Gonzalez-Reviriego N, Hamilton I, Hänninen R, Kazmikerczak A, Kendrovski V, Kennard H, Kiesewetter G, Lloyd SJ, Batista ML, Martinez-Urtaza J, Milà C, Minx JC, Nieuwenhuijsen M, Palamarchuk J, Quijal-Zamorano M, Robinson EJZ, Scamman D, Schmoll O, Odhiambo Sewe M, Sjödin, Sofiev M, Solaraju-Murali Balakrishnan, Springmann M, Triñanes J, Anto JM, Nilsson M, Lowe R. The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: towards a climate resilient future. Countdown, vol 7, issue 11, E942-E965, November 2022. doi.org.10.1016/S2468-2667(22)00197-9
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00197-9/fulltext#%20

4. Ščevková J, Vašková Z, Sepšiová R, Kováč J. Seasonal variation in the allergenic potency of airborne grass pollen in Bratislava (Slovakia) urban environment. Environ Sci Pollut Res Int. 2021;28(44):62583-62592. doi:10.1007/s11356-021-15179-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-021-15179-5

5. Pablos I, Egger M, Vejvar E, Reichl V, Briza P, Zennaro D, Rafaiani C, Pickl W, Bohle B, Mari A, et al. Similar Allergenicity to Different Artemisia Species Is a Consequence of Highly Cross-Reactive Art v 1-Like Molecules. Medicina. 2019; 55(8):504. doi.org/10.3390/medicina55080504

6. Cristofori A, Bucher E, Rossi M, Cristofolini F, Kofler V, Prosser F, Gottardini E. The late flowering of invasive species contributes to the increase of Artemisia allergenic pollen in autumn: an analysis of 25 years of aerobiological data (1995–2019) in Trentino-Alto Adige (Northern Italy). Aerobiologica 36, pages 669–682 (2020).
https://link.springer.com/article/10.1007/s10453-020-09663-7

7. Albertini R, Veronesi L, Colucci ME, Pasquarella C. The scenario of the studies on ragweed (Ambrosia Sp.) and related issues from its beginning to today: a useful tool for future goals in a one health approach. Acta Biomed. 2022;93(5):e2022324. Published 2022 Oct 26. doi:10.23750/abm.v93i5.13771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9686166/

8. Strengthening FDI and SME Linkages in the Slovak Republic. Chapter 6. Regional focus: Banská Bystrica and Košice. OECD iLibrary. Retrieved 14 March 2024
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9a102d7d-en/index.html?itemId=/content/component/9a102d7d-en

9. Gledson A, Lowe D, Reani M, Topping D, Hall I, Cruickshank S, Harwood A, Woodcock J, Jay C. A comparison of experience sampled hay fever symptom severity across rural and urban areas of the UK. Nature: Scientific reports (2023) 13:3060. Doi.org/10.1038/s41598-023-30027-x
https://rdcu.be/dA6V4

10. Babeľa et al, 2020: Koľko nás stojí alergia a astma?; Ústav zdravotníckych disciplín, VŠZaSP, BA